Utbildning

Utbildning

Vi utbildar i trafiksäkerhet och elsäkerhet. Ansvarig för våra utbildningar är Hans Göran Brobakken.

Här nedan kommer de grundutbildningar/repetitionsutbildningar som vi har behörighet att genomföra där Trafikverket är infrastrukturförvaltare.

Grundutbildningar:

 • BASÄVISTA, (Egenskydd)
 • BASÄSKYDD, (Skydd och säkerhetsledare/tågvarnare)
 • BASÄTSM, (Tillsyningsman skydd/vägvakt)
 • BASÄFÄRD, (Förkunskaper till förare spårfordon)
 • BASÄHTSM, (Huvudtillsyningsman)
 • SOS-PL, (Skydd och säkerhetsplanerare)
 • OPT/TSA, TA (Operatör för tunga spårgående arbetsredskap/tunga arbetsredskap)
 • Information ”Skyddsanvisningar”, fd ”Råd & skydd”
 • Kompletteringsutbildning för tillsyningsman skydd/vägvakt i trafikeringssystem E2

Repetitionsutbildningar:

 • Samma som ovan samt ”OPA”, (Olycksplatsansvarig)
 • Signaltekniska grundutbildningar:
 • BSG1, (Endast genom Trafikverksskolan)
 • BSGS, (Endast genom Trafikverksskolan)
 • BSG2, (Endast genom Trafikverksskolan)
 • Repetitionsutbildningar signalteknik:
 • SiSä, (Signalsäkerhetskontrollant)