Om Rallarmålarna

Om Rallarmålarna

Vilka är Rallarmålarna?

Rallarmålarna startades i januari 2003. Det bildades när Banverket Industridivisionen beslutade att upphöra med målning i egen regi och Rallarmålarna förvärvade ”produkten målning” med tillhörande utrustning.

Tanken var att driva och utföra arbetena med samma inriktning och på samma sätt som vi tidigare har gjort åt Banverket Industridivisionen. Under årens gång har vi riktat in oss mer på kontaktledning och el-arbeten längs Sveriges/Nordens järnvägar.

Vi har i dagsläget ett 15 tal anställda som arbetar med Trafikverkets anläggningar, som t.ex. kontaktledning, hjälpkraftledning, AT-system, stolpmontage, markarbeten och kabelförlängning, rostskyddsmålning m.m.

Den kompetens som finns bland de anställda är t.ex. behörig elinstallatör ”allmän behörighet”, Kopplingsledare, elsäkerhetsledare högspänning, elsäkerhetsledare arbetsredskap/spårfordon, huvudtillsyningsman, tillsyningsman skydd och vägvakt, spärrfärd/växling, lärare för grund och repetitionsutbildning i arbetsmiljö och trafiksäkerhet, auktoriserade rostskyddsmålare m.m.

UPPDRAG & VISION

Vår vision

Vi vill vara kundens förstaval när det gäller kontaktledning och el-arbeten.
Vi levererar det vi lovar med rätt kvalité i rätt tid.

Vårt uppdrag

Vi arbetar såväl med egna projekt som med uthyrning av
resurser och maskiner.

Våra Värderingar

Det är tillsammans vi skapar engagemang och värde för kunden,
bolaget och sig själv.