Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Vi var delaktiga i upprustningen av Sveriges viktigaste tågsträcka – Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.
Getingmidjan är en av de mest trafikerade tågsträckorna i landet och påverkar punktligheten i hela Sverige.