Elarbete

Elarbete

Rallarmålarna har gedigen erfarenhet av elarbeten på järnvägen.

Vårt specialområde är kontaktledning men vi har kompetens även inom fjärrstyrning och lågspänning. Där vi själva saknar kunskap tar vi hjälp av våra duktiga partners.

Vi har deltagit i flera projekt med produktionsplanering och produktionsstyrning som också är en naturlig del av vårt dagliga arbete. I egen regi har vi drivit såväl totalentreprenader som uförandeentreprenader och har stor erfarenhet av arbete med miljö- och kvalitetsdokument, dessa dokument har vi i vårt system som en daglig del av vår verksamhet. Eftersom vi har drivit  totalentreprenader har vi dessutom erfarenhet av projekteringsledning.
I övrigt har vi även erfarenhet av styrning av UE och kan leda projekt med mer än bara el. Vi har även tillgång till partners inom mark, spår, signal, tele och fjärrstyrning.

Vår kompetens inom el innefattar bl a alla olika system av kontaktledning, stolp- och bryggbyten, jordning, AT-utbyggnad, hjälpkraft, bangårdsbelysning, tågvärme, växelvärme, hög- och lågspänningskabelarbeten inkl skarvning och kabelavslut, montage och inkoppling av motormanöverdon.

Vi arbetar brett för att på så sätt öka våran erfarenhet och kunskap.